Monthly Archives: March 2010

SXK diesel varning

Från och med den 1 maj 2011 tillåter Drivmedelslagen 2011:319 en inblandning om 7% FAME i diesel. Denna inblandning i dieselbränslet uppfyller svensk och europeisk standard för dieselbränsle.                        (Egen kommentar)       Varning… Continue reading