Monthly Archives: February 2014

Brand ombord

Att bekämpa en brand! Vid brand skall samtliga besättningsmedlemmar som inte behövs för att bekämpa branden finnas ovan däck och så långt från branden som möjligt. Det skall finnas brandsläckare i motorns närhet nere i båten och ytterligare en tillgänglig från sittbrunnen. Man måste veta… Continue reading

Oliver

Det finns nästan 1000 sorters oliver bara i Europa. När trädet är ca fem år så ger det användbara oliver och varje träd ger upp till ca 100 kg. Oliven skördas vid olika mognadsstadier beroende vad man efterfrågar. Gröna oliver ger en fruktig och pikant… Continue reading