Monthly Archives: December 2014

Equipment list s/y Ayla

The boat is registered in the Swedish ship Register. The VAT was paid 2004. One owner, never rented-founded-smoked-animals. The boat is in mint condition, indoors and outdoors. Dimensions: Length 12.30 (40.5 ft) in the Swedish ship register documents she is 11.90, wide 3.9, depth 1.7-1.8,… Continue reading

Kostnader Adriatiska havet

Money, money, money Lite funderingar kring priser och avgifter i Adriatiska havet Under den gångna vintern har det varit en intensiv diskussion kring den kommande Grekiska båtbeskattningen. Många upprörda röster har höjt, och Medelhavsseglarna och våra internationella partners i England och Tyskland har tillsammans med… Continue reading