Monthly Archives: June 2018

Säkerhetslagstiftning i Grekland

Enligt ett rykte bland oss långseglare har Port Police i Grekland börjat kontrollera viss säkerhetsutrustning ombord på våra båtar. Vissa långseglare har blivit bordade här i Ioniska havet av dem för kontroll av först och främst båtpapper. Men efter detta har dom fortsatt kontrollen till… Continue reading