Monthly Archives: October 2018

Rod Heikell

      Vi hade det stora nöjet att träffa Rod Heikell, ombord på hans båt Skylax, på Lefkas, Grekland. Denne person är en institution för långseglare med ett stort antal utgivna böcker.Nästan alla är sk pilots, vilket är seglingsinstruktioner till seglare som befinner sig… Continue reading