Jordbävning

 

 

Bild Aftonbladet

Efter avslutad segling lyfte vi vår båt för vintervila på Ionion Marina, Grekland. När man lyfter sin båt här i Grekland, är det personal som tar hand om allt. När båten ligger färdig i den kraftiga vaggan, så reser personalen en stege upp mot båten. Vaggan är kraftig och byggd av stålbalkar med ett flertal stöttor som gör att båten ligger mycket stabilt.

Den 26 oktober klockan 02.00 ligger vi och sover ombord på båten. Vi vaknar av att båten rör sig kraftigt i sidled och förstår efter en stund att det är en jordbävning. Vi har varit med om detta tidigare både på land och ute på öppet vatten. Vi gör en kontroll och ser att inget har hänt med vaggan men har lite svårt att somna om. Vi kan känna ett  flertal små efterskalv senare.

Det visar sig att epicenter låg väster om Zakynthos,  mindre än 10 mil från oss. Många av våra vänner som redan lämnat sina båtar och åkt hem, ringde oss under dagen och undrade om vi inte kunde se till deras båtar om något hade hänt.

 

IMG_1568.1

IMG_1569.1

 

 

 

AFTONBLADET

 

 

 

 

AegeanPlate

 

 

 

WIKIPEDIA

 

Egeiska plattan är en liten litosfärplatta, en så kallad mikrokontinentalplatta, omfattande södra Grekland och allra västligaste Turkiet. Plattan gränsar längst i väster mot den adriatiska plattan och i nordväst till den eurasiska kontinentalplattan, i förhållande till vilken den rör sig i sydvästlig riktning med en hastighet av ungefär 3 cm/år, med jordbävningar som följd. I nordost gränsar den till den anatoliska plattan. Det finns de som menar att den egeiska plattan istället för att ses som en egen platta hellre bör betraktas som tillhörande en egeisk-anatoliska platta med mellanliggande deformationszon. I de fall man grupperar mindre plattor ihop med större kontinentalplattor, brukar båda dessa hänföras till den eurasiska kontinentalplattan. I söder möts den egeiska plattan av den afrikanska kontinentalplattan, som är på väg norrut och i en subduktionszon dyker ner under den egeiska plattan med en relativ hastighet av cirka 4 cm/år, vilket orsakar upprepade jordbävningar i området.

Posted in Grekland 2018