Miljöproblem i Medelhavet, del 2

(Klicka på bilderna för större storlek)

Vi har under vår 15 åriga seglats i Medelhavet besökt ett antal öar i Grekland som är bebodda året runt. På många av dessa öar har man de senaste åren börjat bygga fastigheter, dvs villor och radhus, för året runt bruk. Till dessa fastigheter drar man tjocka gummi slangar, på ca 3 cm ,för färskvatten. I regel lägger man dessa slangar i diket eller gräver ner dem precis under markytan. I luften drar man el, tele och fiber. Men var blir avloppet av? Vi har varit så många år i den Grekiska övärlden och ALDRIG sett någon tankbil som skulle kunna tömma septiktankar eller 3 kammar brunnar. Överallt i Grekland står det anslag på toaletter om att man inte skall kasta toapapper i avloppet eftersom avloppsrören har för klen dimension. Min uppfattning är inte att avloppsrören är för små, utan de vill inte att papper skall följa med avloppet rakt ut i havet. Varför skulle Grekland ha underdimensionerade avloppsrör?

Detta gäller även för byar på fastlandet. Vi har aldrig sett
något reningsverk.
Utanför Malaga i Spanien fann man i fjor ett avloppsrör 5 km ut i Medelhavet.
Ett avlopp från toaletterna i Malaga

Vi har under många månader, senast 2016, legat med vår båt i
Tibern, floden som flyter genom Rom, Italien. En flod som är 400 km lång och
Roms viktigaste vattenkälla. I denna flod har vi sett skräp av alla sorter från
soffor och kylskåp till allehanda skräp som i en oändlig ström flutit förbi vår
båt och ut i Tyrrenska havet, dvs Medelhavet.

Vid varje marina och varv finns en upptagningsplats för
båtar. I regel lyfter man med hjälp av en travers. När båten är lyft kör man in
över en hårdgjord yta, alldeles intill havet, och spolar av båtens underrede
med högtryckstvätt. All denna bottenfärg går rakt ut i havet, ORENAT.

Ett skräck exempel vid vårt varv, där vi befinner oss nu i Grekland, är att här hanterar man ca 3000 båtar. Många av dessa lyfter man mer än en gång per år och tvättar undertill. Under ett flertal decennier har detta pågått. För ca 10 år sedan beslöt man att anlägga en marina utanför ett av varven och började då gräva på ett flertal platser för att förankra bryggorna till denna marina. När man började gräva kom dessa färg gifter upp från botten och en massdöd skedde i de fiske odlingar som låg i området. Men än i dag finns ingen rening från dessa spolplattor.

Skall man tömma sin septiktank på båt toaletten, så måste man gå in i en marina och betala för ett dygn, dvs för vår båt 60 – 80 euro . I regel måste man tömma denna toa tank varje dag pga att den, eller de, är små. Det är inte gratis att besöka de fåtal sugtömningsplatser som finns i Grekland. Och flertalet av båtarna har blivit charterbåtar, med många passagerare ombord. Därför skulle dessa båtar, gå in i marina VARJE DAG, eftersom septiktankarna är små och besättningarna är stora. Beakta då kostnaden för detta. Men alla båtar som inte bara går ut över dagen från en marina, måste tömma sina tankar. Därför tömmer 99 % av alla båtar sina septiktankar i havet. Enligt lagstiftningen i Europa skall man göra detta 12 nm från land. Men även om man nu trots kostnaden skulle gå in i en marina och tömma sin latrin, så skulle detta komma ut i havet igen, ORENAT. Se ovan.

Posted in Grekland 2020