Category: Kostnader Adriatiska havet

Kostnader Adriatiska havet

Money, money, money Lite funderingar kring priser och avgifter i Adriatiska havet Under den gångna vintern har det varit en intensiv diskussion kring den kommande Grekiska båtbeskattningen. Många upprörda röster har höjt, och Medelhavsseglarna och våra internationella partners i England och Tyskland har tillsammans med… Continue reading